Informasjon om selger

matlevering.net - Tromsø Budget Tours AS org. nr. 918543368MVA
A. Jakobsens vei 9A, 9020 Tromsdalen
Kundeservice telefon nr. 417 62 463
Epostadresse: info@matlevering.net 


Bestillingsprosessen

Bestilling gjøres gjennom nettstedet matlevering.net. Kunden velger om det skal plukkes erstatningsvarer dersom ønsket vare er utsolgt. Dette er en tjeneste som vi tilbyr kostnadsfritt til våre kunder. Dersom erstatningsvaren er priset lavere enn varen kunden har bestilt, blir differansen skrevet tilgode og kan brukes til neste bestilling.

Etter fullført bestilling blir bestillingsbekreftelsen sendt til kundens oppgitte epostadresse. Bekreftete bestillinger kan kanselleres innen midnatt dagen før levering.

Prisene i vår nettbutikk er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet er opplyst. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, poser etc.

Dersom kunden oppdaterer en allerede bekreftet ordre, vil prisene bli beregnet på nytt, og oppdateringstidspunktet blir regnet som bestillingstidspunkt. Tilbud som da var gyldige på det opprinnelige tidspunktet for ordrebekreftelse, men som ved oppdateringstidspunkt er utløpt, vil falle bort.

Kunden vil få en tekstmelding når varene har blitt levert. Leveringen skjer kontaktløs, og kunden er selv ansvarlig for å hente inn de leverte varene. Vi leverer kun i Tromsø. En oversikt over våre leveringssoner finnes her. Bestillinger til adresser utenfor dette området vil bli kansellert og refundert, minus et administrasjonsgebyr på 65kr for å dekke kostnadene i forbindelse med kortbetalingen og behandlingen av bestillingen.

Bestillinger som kommer inn etter kl15:00 leveres samme dag dersom det er mulig, men vil som regel leveres påfølgende virkedag.

Reklamasjon

Reklamasjoner på kjøp i vår nettbutikk er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. Juni 2002. Reklamasjoner skal meldes innen rimelig tid etter at mangler ble oppdaget. Dersom reklamasjonen ikke formidles i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven §27.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen samsvarer med bestillingen. Ved eventuelle avvik skal dette meldes via epost omgående.

Matvarer har en annen forventet holdbarhet enn andre varer. Vilkårene for reklamasjon er kun oppfylt når det foreligger en mangel ved matvaren på kjøpstidspunktet. Det er heller ikke anledning å reklamere varer etter at den er gått ut på dato.

Angrerett

matlevering.net forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på et kjøp. Det gjelder spesielle bestemmelser knyttet til varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

- Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato,

- Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern elle hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,

- Transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle matlevering.net på en utvetydig måte via epost til info@matlevering.net For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at kunden sender meldingen om at kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Kunden må returnere varer uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag kunden underrettet matlevering.net om at kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Kunden er ansvarlig for sine kjøp i vår nettbutikk. Kunden er ansvarlig for å kontrollere mottatte leveringer, og for å melde eventuelle avvik til matlevering.net så fort som mulig.

Forbehold

Informasjon om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011 som næringsinnhold, ingredienser, allergener etc. er levert av produsenten. Matlevering.net er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved denne. Merk at allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Les alltid varens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på våre sider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Ved kjøp av varer i løsvekt kan små avvik av vekten forekomme. Dette skyldes varens naturlige beskaffenhet.

Kommunikasjon

Vi forbeholder oss retten til å kommunisere med kunden på epost og tekstmelding for å formidle informasjon rundt spesifikke ordre eller for å svare på henvendelser.